Уй магниттери

Уй магниттери

  • Оор жүктөөчү уй магниттик монтаж

    Оор жүктөөчү уй магниттик монтаж

    Уй магниттери биринчи кезекте уйларда аппараттык ооруну алдын алуу үчүн колдонулат.Аппараттык оору уйлардын мык, степлер жана боо зымдары сыяктуу металлды байкабай жеп, андан кийин металл торчодо отуруп калышынан келип чыгат.Металл уйдун курчап турган маанилүү органдарына коркунуч келтирип, ашказандын кыжырдануусун жана сезгенүүсүн пайда кылышы мүмкүн.Уйдун табити жоголуп, суттун чыгашасы (саан уйлар) же салмак кошуусу (тоюттун запасы) төмөндөйт.Уйдун магниттери карын жана тордун бүктөлмөлөрүнөн жана жаракаларынан адашкан металлды тартуу менен аппараттык оорунун алдын алууга жардам берет.Качан туура башкарылса, бир уй магнити уйдун өмүрүн сактап калат.